All posts by admin

Hướng Dẫn Cách Chơi Bài Poker 3 Lá

Để các bạn dễ theo dõi bài viết, mình sẽ ghi tắt lá xì (A), lá già (K), lá đầm (Q), lá ri (J). Các bạn cần đọc 1 lượt hết bài hướng dẫn để nắm được các khái niệm trong trò này nhé!

Cách chơi Tổng Quát

Ở trò Poker 3 lá, mục đính của trò này là đánh bại nhà cái với 3 lá bài trên tay lớn hơn. Nhà cái và người chơi mỗi bên sẽ được chia 3 lá bài, sau đó so bài, bài bên nào cao hơn bên đó thắng.

Các Bước Của 1 Ván Bài

– Đầu tiên người chơi sẽ cược đặt chỗ và có thêm 2 lựa chọn cược là cược đôi (Pair Plus), và cược thưởng 6 lá (6 Card Bonus). 2 lựa chọn cược này không đặt cũng được.

– Người chơi sẽ được chia 3 lá và nhà cái cũng được chia 3 lá (tất cả các lá bài này được úp lại)

– Nếu người chơi cảm thấy tự tin ván này mình sẽ thắng, người chơi nhấp chọn “TỐ” (Play) và CƯỢC TỐ thêm 1 số tiền đúng bằng số tiền CƯỢC ĐẶT CHỖ ban đầu. Còn nếu người chơi nghĩ ván này bài nhỏ, không có cơ hội thắng thì người chơi chọn “BỎ BÀI” (Fold)

Trong 3 lá bài nhà cái phải có lá Q hoặc cao hơn (Gọi là bài đủ điều kiện)

Nếu bài nhà cái nhỏ hơn lá Q thì tiền CƯỢC TỐ sẽ được hoàn lại và cược ĐẶT CHỖ sẽ thắng 1 ăn 1.

Nếu bài nhà cái đủ điều kiện, thì người chơi và nhà cái sẽ so 3 lá bài của 2 bên. Bên nào cao hơn sẽ thắng ván đó.

– Nếu người chơi có bài lớn hơn thì CƯỢC TỐ và CƯỢC ĐẶT CHỖ sẽ thắng với tỉ lệ 1 ăn 1.

– Nếu nhà cái có bài lớn hơn thì bạn sẽ thua cả 2 CƯỢC TỐ và CƯỢC ĐẶT CHỖ

– Nếu 2 bên hòa, Thì tiền cược của người chơi sẽ được trả lại.

Nếu người chơi CƯỢC TỐ và có 3 lá ban đầu là Thùng Phá Sảnh, Xám Chi (Bộ ba), Sảnh thì người chơi sẽ thắng tiền CƯỢC ĐẶT CHỖ cho dù nhà cái có thắng ván đó đi chăng nữa.

Nếu người chơi đặt CƯỢC ĐÔI thì người chơi sẽ thắng tiền dựa theo bảng trả thưởng (Phía dưới), bài càng lớn thì tỉ lệ trả thưởng càng cao. Ngay cả khi ván đó nhà cái thắng hoặc bạn bỏ bài đi chăng nữa.

Nếu người chơi cược THƯỞNG 6 LÁ, thì người chơi sẽ thắng khi mà 3 lá của người chơi kết hợp với 3 lá của nhà cái tạo thành tay poker 5 lá lớn nhất và trong 5 lá thì có ít nhất là 1 thùng 3 lá hoặc lớn hơn như vậy. Tiền thắng sẽ được trả theo bảng trả thưởng (Phía Dưới) cho dù bạn bỏ bài hay nhà cái thắng ván đó.

Bảng Trả Thưởng

Khi người chơi thắng nhà cái, thì người chơi sẽ được trả tiền thắng dựa trên mức độ lớn của các quân bài mà người chơi có theo như bảng dưới đây.

Screen Shot 2014-08-06 at 4.55.20 PM Screen Shot 2014-08-06 at 4.55.41 PM

Bài Thắng Cược Là Như Thế Nào?

Poker 3 Lá được chơi bằng bộ bài 52 lá (Không bao gồm lá bài chú hề – Joker). Bài được xào bài sau mỗi ván.

Sảnh (3 lá liền nhau) lớn hơn Thùng (3 lá cùng nước). Vì Thùng dễ xuất hiện hơn Sảnh.

Các lá bài được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ như sau: Lá xì (A), già (K), đầm (Q), ri (J), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 và 2. Lá xì có thể có giá trị cao nhất trong sảnh A, K, Q hoặc có giá trị thấp nhất trong sảnh 3, 2, A.

Nếu nhà cái và người chơi có cùng loại thì lá bài bên nào có giá trị lớn hơn thì sẽ thắng (ví dụ: 3 lá K sẽ lớn hơn 3 lá Q, hoặc sảnh Q, J, 10 sẽ lớn hơn sảnh 10, 9, 8).

Khi bài nhà cái và người chơi bằng nhau, thì lá bài lớn nhất tiếp theo sẽ được tính để xác định bên nào thắng.

3 lá bài thắng cược được quy định như sau: (Được xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ)

Screen Shot 2014-08-06 at 5.03.18 PM

Thùng Phá Sảnh là bao gồm 3 lá cùng nước, liền kề nhau và 3 lá đó phải là: A, K, Q

Screen Shot 2014-08-06 at 5.03.28 PM

Sảnh Đồng Chất là bao gồm 3 lá cùng nước và liền kề nhau. Ví dụ: 6, 7, 8 cùng là nước chuồn.

Screen Shot 2014-08-06 at 5.03.32 PMXám Chi (Bộ Ba Lá) là bao gồm 3 lá cùng giá trị, khác nước. Ví dụ: người chơi có 3 lá K sẽ có 3 nước khác nhau. Xám Chi có lá bài cao hơn sẽ thắng xám chi có lá bài thấp hơn.

Screen Shot 2014-08-06 at 5.03.39 PMSảnh là bao gồm 3 lá liền kề và có ít nhất 2 lá khác nước nhau. Ví dụ: 9, 8, 7 có 2 hoặc 3 nước. 2 sảnh được phân biệt lớn hơn sẽ dựa trên lá bài cao nhất của sảnh đó. 2 sảnh giống nhau thì sẽ bằng nhau và nó không phụ thuộc nước bài.

Screen Shot 2014-08-06 at 5.13.49 PMThùng là bao gồm 3 lá cùng nước nhưng không liền kề nhau. Ví dụ: 3 lá tất cả là nước bích. 2 thùng được so sánh với nhau bởi lá bài cao nhất trong thùng của mỗi bên. Bên nào có lá bài cao hơn sẽ thắng. Nếu lá cao nhất bằng nhau thì sẽ so tiếp lá thứ 2, nếu vẫn bằng nhau thì so lá cuối cùng.

Screen Shot 2014-08-06 at 5.13.57 PMĐôi là bao gồm 2 lá bằng nhau (Ví dụ: 2 lá K), cùng thêm 1 lá khác với 2 lá trên. Đôi lớn hơn sẽ thắng đôi có giá trị nhỏ hơn. Nếu 2 đôi giống nhau thì sẽ so lá kế tiếp để xác định bên nào thắng.

Screen Shot 2014-08-06 at 5.14.04 PMLá Bài Cao Nhất là trong 3 lá bài, nó không hợp thành bất cứ tổ hợp như thùng, sảnh,… mà là 3 lá riêng lẻ hoàn toàn. Lúc này thì lá cao nhất trong 3 lá được đưa ra để so bài với nhau.

6 lá bài thắng cược được quy định như sau: (Được xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ)

Screen Shot 2014-08-06 at 5.16.00 PM

Thùng Phá Sảnh  là 1 sảnh bao gồm 5 lá liền nhau A, K, Q, J và lá 10 có cùng 1 nước.

Screen Shot 2014-08-06 at 5.16.07 PMSảnh Đồng Chất là bao gồm 5 lá liền nhau và có cùng nước. Ví dụ: 8, 7, 6, 5, 4 và có nước chuồn.

Screen Shot 2014-08-06 at 5.16.13 PMTứ Quý là bao gồm 4 lá bài giống nhau và 1 lá khác so với các lá trên. Ví dụ: 4 lá xì gọi là tứ quý xì (A). Tứ quý lớn hơn sẽ thắng tứ quý có lá bài nhỏ hơn. Ví dụ: Tứ quý xì (A) lớn hơn tứ quý già (K)

Screen Shot 2014-08-06 at 5.16.19 PMCù lủ là bao gồm 1 xám chi (tức là 1 bộ ba lá ) và 1 đôi. Ví dụ: xám chi già (3 lá K) + đôi 10. Giữa 2 cù lủ, bên nào có xám chi lớn hơn sẽ thắng.

Screen Shot 2014-08-06 at 5.16.23 PMThùng là bao gồm 5 lá có nước giống nhau nhưng không liền kè. Ví dụ: 5 lá bích. Lá bài cao nhất trong Thùng sẽ được dùng để so sánh 2 Thùng với nhau để xác định bên nào thắng. Nếu lá cao nhất bằng nhau thì sẽ so các lá tiếp theo trong thùng.

Screen Shot 2014-08-06 at 5.18.48 PM
Sảnh
là bao gồm 5 lá liền kề và có ít nhất 2 nước khác nhau trong đó. Ví dụ: 9, 8, 7, 6, 5 và có 2 nước hoặc nhiều hơn 2 nước trong đó. 2 sảnh được so với nhau bở lá bài cao nhất trong mỗi sảnh. Nếu 2 sảnh giống nhau thì sẽ bằng nhau (hòa). Nước không được tính cao hay thấp.

Screen Shot 2014-08-06 at 5.18.55 PMXám Chi (bộ ba lá) là bao gồm 3 lá giống nhau và 2 lá khác nhau. Ví dụ: 3 lá K. Giá trị của cây bài trong xám chi được so sánh với lá bài của Xám Chi khác. Lá nào lớn hơn sẽ thắng. Nếu các lá bài của người chơi được kết hợp với các lá bài chung và trong đó có ít nhất 2 người chơi có xám chi (bộ 3) giống nhau thì sẽ so sánh lần lượt 2 lá bài còn lại, nếu lá bài nào cao hơn thì người đó sẽ thắng.

Lưu Ý:

Khi chơi poker 3 lá, bạn cần phải có tài khoản với số tiền có thể đặt ở CƯỢC ĐẶT CHỔ và CƯỢC TỐ. Ví dụ: Người chơi cược đặt chỗ 1$ thì trong tài khoản phải có ít nhất là 2$, để người chơi có thể đặt cược tố khi nhận định ván đó, bài nhà con có thể thắng và muốn tiếp tục ván chơi.

Quý khách có câu hỏi? Liên hệ chúng tôi tại CHAT TRỰC TUYẾN

Những Ưu Điểm Tuyệt Vời Khi Chơi Casino Trực Tuyến

Từ những chiến dịch quảng cáo rầm rộ về các sòng casino trực tuyến thì ngày càng có nhiều người chơi thấy được những ưu điểm của việc chơi casino trực tuyến thay vì chơi ở các sòng casino truyền thống trực tiếp. Sòng casino trực tuyến được tạo ra để thiết lập môi trường chơi game tốt hơn cho người chơi, không những dễ truy cập mà còn về vụ và nhiều tiện ích khác nữa.

Trong khi đó vẫn có người chưa chắc chắn về việc sẽ chơi tại sòng casino trực tuyến vì lý do an ninh, chất lượng giải trí… Chúng tôi sẽ liệt kê những ưu điểm quan trọng nhất khi chơi tại sòng casino trực tuyến:

Tiện Lợi

SAve

Miễn là bạn có kết nối internet, bạn có thể chơi các game casino trực tuyến ở mọi lúc mọi nơi. Bạn có thể mang cả 1 sòng casino với chỉ cần mỗi 1 thiết bị điện tử trong túi của bạn. Bạn có thể chơi khi đi ra ngoài, trên đường, ở trạm xe bus, lúc ăn trưa, đang đứng xếp hàng, ở bất cứ đâu tại bất cứ thời điểm nào. Rất hấp dẫn! Thêm 1 điều nữa là việc ẩn danh tính. Người chơi không cần phải tiết lộ thông tin cá nhân và người khác sẽ không thấy bạn đang chơi tại 1 sòng casino. Cuối cùng là rất an toàn. Các giao dịch của bạn tại sòng casino trực tuyến đều được mã hóa. Thay vì phải mang tiền mặt ra khỏi sòng casino.

Game Rất Đa Dạng

Game

Vì game chơi trực tuyến, bạn không cần phải di chuyển từ máy game slot này đến máy khác, từ bàn chơi này sang bàn chơi khác. Chỉ cần ngồi 1 chỗ, bạn có thể chơi game slot, game chơi tại bàn – từ roulette đến game slot (máy bar 777), blackjack(xì lát) đến poker(xì tố), baccarat(bài cào) đến nhiều trò khác.

Khuyến Mãi Đa Dạng

Bonus

Không giống như casino trực tiếp tại sòng, casino trực tuyến có nhiều khuyến mãi khác nhau – khuyến mãi lần đầu nộp tiền, tiền thưởng nộp lại….. và nhiều phần thưởng khuyến mãi khác để tạo sự trung thành của người chơi.

Quý khách có câu hỏi? Liên hệ chúng tôi tại CHAT TRỰC TUYẾN

Casino Paris độc quyền chỉ có tại HappyLuke Casino Trực Tuyến chính thức ra mắt người chơi!

VJ Paris Casino

Tháng 5 năm 2014, HappyLuke cuối cùng đã chính thức ra mắt sòng Casino Trực Tuyến Phong Cách Châu Âu!

Hiện nay chúng tôi mang đến Châu Á sự hào nhoáng và sang trọng của Paris tráng lệ! Các trò chơi trực tiếp với Người Chia Bài thật sẽ giữ cho người chơi giải trí hàng giờ liền.

Hãy trải nghiệm sòng Casino Paris tại HappyLuke với các trò Roulette (Cò Quay), Live Baccarat (Bài Cào 3 Lá), Live Three Card Poker (Xì Tố/Xì Phé 3 Lá) và Live Casino Hold’em (Xì Tố/Xì Phé Hold’em theo kiểu Mỹ), bạn có thể chơi tất cả các trò này tại nhà của mình.

Nếu bạn có việc bận phải đi đâu đó, thì bạn cũng có thể thử chơi các trò này dùng điện thoại android, Iphone hay máy tính bảng của mình.

Quý khách có câu hỏi? Liên hệ chúng tôi tại CHAT TRỰC TUYẾN

HappyLuke: Sòng Casino Trực Tuyến Uy Tín Tốt Nhất Châu Á

VJ Casino

Là một trong những sòng casino trực tuyến uy tín lớn nhất trên thế giới – HappyLuke nay đã có mặt tại Châu Á! HappyLuke độc đáo hơn hẳn các sòng casino khác bằng cách tạo ra sự khác biệt từ giao diện website, tập trung hoàn toàn vào những game phổ biến được người chơi yêu thích, tất cả được hiển thị rõ ràng tại trang chủ của website nên rất thuận tiện cho người chơi lựa chọn trò yêu thích của mình.

Với phong cách thiết kế đơn giản giúp bạn tìm kiếm game muốn chơi cực kỳ đơn giản. Tất cả việc cần làm là tạo 1 tài khoản, nộp tiền và bắt đầu chơi.

HappyLuke casino hiện tại có rất nhiều chương trình khuyến mãi và tiền thưởng hấp dẫn thu hút người chơi trên khắp thế giới. Lần nạp tiền đầu tiên, HappyLuke tặng 100% tiền thưởng cho tất cả thành viên, nghĩa là tiền thưởng sẽ được nhân đôi. Và tiền thưởng cần cược 40 lần trước khi rút. Thêm nữa HappyLuke có rất nhiều chương trình tiền thưởng nạp lại, bạn có thể nhận phần trăm (%) tiền thưởng khác nhau ở những lần nạp tiền tiếp theo. Cuối cùng là tiền thưởng hoàn trả và các vòng quay thưởng miễn phí sẽ được tặng cho tất cả các thành viên hiện tại của HappyLuke.

Quý khách có câu hỏi? Liên hệ chúng tôi tại CHAT TRỰC TUYẾN

Những Điều Cần Biết Khi Chơi Roulette (cò quay)

Ngày nay có rất nhiều người chơi roulette. Thực tế, khi bạn chơi tại bàn, bạn sẽ có trung bình 30 lượt quay 1 giờ, đều đó có nghĩa là bạn sẽ chơi trong thời gian dài và làm chậm dòng tiền của bạn.

Bạn không cần lo lắng khi con số bạn định đặt bị đặt kín bởi phỉnh (chip) của người khác. Sòng casino cho phép bạn đặt lên trên đóng phỉnh (chip) đó, đây là lý do vì sao mà người chơi thường có phỉnh (chip) khác màu nhau.

Khi quả bóng được quay, đừng long lắng; bạn vẫn còn cơ hội đặt cược. Người chia bài sẽ nói cho bạn biết khi nào hết thời gian đặt cược. Và thường khi quả bóng quay chậm lại người chia bài sẽ ra hiệu bằng tay và nói “Vui lòng không đặt nữa’

Nếu bạn nghĩ có 1 bí quyết giành chiến thắng trong trò roulette (cò quay) thì bạn đã sai. Thật sự là không có bất cứ một chiến thuật hay bí quyết nào cả, chính vì vậy bạn đừng tin vào những người bán các tips (chiến thuật).

VJBaccarat

Quý khách có câu hỏi? Liên hệ chúng tôi tại CHAT TRỰC TUYẾN